MENUInteraktivní akce k tvorbě Vlastivědy v Brodku

Ve čtvrtek 20. 3. se uskutečnily čtyři představení pro žáky a veřejnost na ZŠ v Brodku u Přerova. "Mistr Johanes Gutenberg" seznámil přítomné zábavnou formou se vznikem knihtisku. Děti si pak (interaktivně) mohly také samy vytisknout tiskový aršík. Celkem se akcí zúčastnilo na 130 žáků a veřejnosti.  Interaktivní akce byla součástí projektu Zábavná vlastivěda z našich vesnic. 

 

Interaktivní akce projektu Zábavné vlastivědy z našich vesnic startují

Brodek u Přerova, Dub nad Moravou, Velký Týnec, Rokytnice a Grygov se stanou v příštích týdnech a měsících místem konání interaktivních akcí, které jsou součástí projektu Zábavná vlastivěda z našich vesnic. Kromě obcí MAS Občané pro rozvoj venkova (Hanácké Království) se na něm podílí i partneři z MAS Regionu Poodří.

 

Série setkání se školáky, ale i zástupci z řad široké veřejnosti, začne již ve čtvrtek 20. března v Brodku u Přerova. Závěr bude patřit na konci října Grygovu.

 

Během našich setkání si připomeneme, čím a na co se psalo, jak naši předkové předávali vědomosti či příběhy. Projdeme cestou od voskové tabulky přes pergamen až ke knihtisku. Dřevěný tiskařský lis bude jedním z nejdůležitějších přivezených pomůcek a na něm bude mít každý možnost tisknout například městský znak, uvedl Roman Prokeš z divadelní a výtvarné společnosti Studio bez kliky.

 

Interaktivní akce jsou jednou ze součástí projektu, jehož hlavním výstupem budou publikace, které poslouží při výuce vlastivědy či prvouky. Děti se srozumitelnou formou seznámí s historii obcí v regionu, významnými rodáky, památkami či přírodními krásami.

 

Je třeba shrnout základní, ale také další zajímavé informace, které si děti zapamatují a osvojí. Děti i učitelé mohou místa, o nichž se v publikacích bude psát, navštívit. Lépe poznají region a upevní si vztah k obci, v níž žijí, uvedl manažer MAS Občané pro rozvoj venkova Pavel Horák.

 

Dalšími výstupy projektu je výtvarná a fotografická soutěž, do níž se zapojí školáci. Jejich práce bude možné si od konce března prohlédnout na webové stránce projektu www.vlastiveda.eu. Učitelé na ní najdou také pracovní listy, které budou moci využít při výuce, i další informace, které se do publikací nevejdou. Děti z obou partnerských regionů také čekají poznávací výlety.

 

Projekt spolupráce získal podporu z Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013, iniciativy LEADER.

 

 

Přehled akcí:

20. 3. - Brodek u Přerova

30. 4. - Dub nad Moravou

19. 6. - Velký Týnec

25. 9. - Rokytnice

30. 10. - Grygov

 

Zábavná vlastivěda z našich vesnic

O dvě nové publikace bude bohatší MAS OPRV. Sdružení uspělo se zajímavým projektem spolupráce Programu rozvoje venkova na léta 2007-2013, iniciativy LEADER. Na svět příjde vlastivěda a prvouka.

 

Ve spolupráci s obcemi a školami vzniknou v rámci podpořeného projektu Zábavná vlastivěda z našich vesnic čítanky prvouky pro I. a vlastivědy pro II. stupeň základních škol, jež shrnou základní údaje z historie až po současnost. Kapitoly budou mít stejnou koncepci, grafiku, budou napsané čtivou a srozumitelnou formou. Autoři se zaměří na nadčasové a skutečně důležité informace. Zvláštností učebnice budou ilustrace a fotografie zajímavých míst v obcích, které namalují a nafotí v soutěži pro školy děti. Projekt podpoří společný web, kde budou pro školy ke stažení pracovní listy a vytvořen prostor ke vkládání vlastních fotografií, obrázků, videí či audio rozhovorů (např. s rodákem). Interaktivní akce zábavnou formou dílen představí např. knihtisk či vazbu knih. To vše se zdokumentuje na webu a tím dojde k časové udržitelnosti projektu.

 

Ve školách chybí lokální prvouka i vlastivěda, učitelé  musí při výkladu vycházet z internetu, informací dostupných na webech obcí, což je nedostačující, vysvětlil manažer MAS OPRV Pavel Horák s tím, že centrální učebnice nemohou reagovat na individuální záležitosti jednotlivých regionů. Navíc kantoři i na venkově do škol většinou dojíždějí. Málokde je domácí učitel, který se v obci narodil, žije v ní a učí. Učitelé tak mají velký problém zajistit podklady, když mají dětem něco o obcích vyprávět. Je proto třeba shrnout základní, ale také další zajímavé informace, které si děti zapamatují a osvojí, dodal Horák.

 

S nápadem vytvořit prvouky a vlastivědy místního významu přišla jako první v naší zemi MAS Boskovicko. Konkrétně bývalý kantor a současný starosta městečka Olešnice Zdeněk Peša. I když rozsah jeho práce je daleko širší a za daleko větší náklady, přislíbil již na počátku ochotně pomoc i dobrou radu při tvorbě učebnic. Naše první vlaštovky rozhodně naleznou uplatnění nejen ve školách. Zájem mají i běžní obyvatelé regionu. Jde přeci o upevnění vztahu k místu, kde žijeme. A ten může nastat jedině znalostí historie a místních poměrů, uzavřel Pavel Horák.


Odkazy:

 

Partneři:

ISÚ finančně podpořil Olomoucký kraj z POV 2013

 

Fotosoutěž: