MENUMladí stolní tenisté Olomouckého kraje na vánočním turnaji v Krčmani

Pod patronací MAS OPRV  „Hanácké Království“ se uskutečnil dvoudenní tradiční XXXVII. roč. Vánočního turnaje mládeže ve stolním tenise v sokolovně Krčmaň. Za účasti téměř 80 hráčů a hráček z 16 oddílů a sportovních klubů olomouckého kraje a obcí mikroregionů Království a Dolek urputně zápolili nejlepší mladí stolní tenisté za modrými stoly v devíti kategoriích od 6 do 15 let. Nejen finálová utkání měla velmi vysokou úroveň, ale i pořadatelé Obec, ZŠ, MŠ a TJ Sokol Krčmaň zabezpečili bezproblémový průběh turnaje s hodnotnými cenami.

 

Vítězové jednotlivých kategorií se stali: Lucie Novotná (Krčmaň), Tereza
Prázdná (Náklo), Kateřina Komárková (Přerov), Radek Novotný (Krčmaň),
Ondřej Hynek (Velký Týnec), Tomáš Grmela (Olomouc), Adam Soukup
(Olomouc), Petr Staroštík (Přerov) a dvojice Tomáš Grmela a Jiří Kadlčík
(Olomouc).

 

Kompletní výsledky turnaje

Fotogalerie

 

Mezi svátky se sportovalo v Majetíně s podporou MAS

V rámci projektu Rozvíjíme MAS byl taky úspěšný se svou žádostí o finanční podporu Sokol Majetín, který uspořádal 27. 12. tradiční turnaj ve stolním tenise a 28. 12. ve volejbale s názvem Majetínský kapr.

 

Výsledky turnaje ve volejbalu Majetínský kapr 2013:
1. Lazaři
2. Sokol Majetín
3. Kokory
4. Obec Majetín


Výborná atmosféra je zřejmá z přiložených fotek.

  

Zpívání koled v Majetíně finančně podpořila MAS

V rámci Rozvíjíme MAS byl taky úspěšný se svou žádostí o finanční podporu folklórní soubor Majetínek, který uspořádal v předvečer Štědrého dne Zpívání koled před majetínským kostelem. Na akci vystoupili kromě domácího souboru také Týnečáci se svým vánočním hanáckým pásmem.

Výborná atmosféra je zřejmá z přiložených fotek.

 

 

 

Výběrová komise vyhodnotila žádosti

V úterý 6.11.2013 odpoledne se sešla výběrová komise naší MAS, aby vyhodnotila došlé žádosti v rámci tzv. tréninkové výzvy na nové období EU 2014 - 2020. Výzva směřuje na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit na území našich obcí. Finanční prostředky jsou poskytnuty z evropského Programu rozvoje venkova. Metodicky nás školila partnerská MAS Moštěnka (Markéta Kropáčková a Marie Martínková). Proces řídí projektový manažer Luboš zatloukal.  Po kliknutí níže naleznete tabulku s podpořenými projekty. Úspěšní žadatelé budou kontaktováni k uzavření příslušných smluv.

 

Pořadí hodnocených žádostí ZDE !!!

 

Došlé žádosti v rámci tréninkové výzvy

Do čtvrtka 31.10.2013 bylo možné doručit žádost o podporu na akci kultury, sportu a volného času realizovanou na území naší MAS během nadcházející zimy nebo na jaře příštího roku. Finanční příspěvek je stanoven od 5.000,-Kč do 10.000,-Kč na akci a žadatele. Nyní uvádíme seznam došlých žádostí, které budou administrativně posouzeny (splnění požadavků a povinných příloh na žádost) a následně v úterý 6.11.2013 se sejde výběrová komise k hodnocení.

 

 

Seznam došlých žádostí !!!!

 

 

Tréninková výzva vyhlášena

Valná hromada schválila vyhlášení tréninkové výzvy. Hlavním cílem výzvy je zvýšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí prostřednictvím partnerské spolupráce s MAS OPRV. Naše MAS bude v roli spolupořadatele. Termín k podání žádostí 31.10.2013. Více informací naleznete dále v kompletním textu výzvy.

 

Text výzvy (UPRAVENÁ VERZE)naleznete ZDE

 

Formulář žádosti ZDE

 

 

Připravuje se tréninková výzva

V rámci projektu Rozvíjíme MAS OPRV máme k dispozici 100.000,-Kč k rozdělení v rámci tzv. tréninkové výzvy. Cílem je naučit se v rámci MAS čerpat dotační prostředky, tedy připravit výzvu, následné vyhodnocení došlých žádostí a uzavření smluv s příjemci dotace.

První diskuze proběhla na pracovním semináři v Dubu nad Moravou na konci června. Zde padly první návrhy na směřování dotačních prostředků. Existuje všeobecná shoda, že by se měli podpořit kulturní, sportovní a volnočasové akce na území MAS a umožnit také obnovu a doplnění vybavení subjektů poskytujících tyto aktivity. Přesné znění výzvy k předkládání žádostí se nyní připravuje.

Dne 27. srpna 2013 se v Grygově sešla pracovní skupina pro přípravu této tréninkové výzvy (foto). Ladila se výše podpory pro jeden subjekt, rozsah uznatelných nákladů a aktivit, časový harmonogram, a zejména následné hodnotící kritéria pro výběr projektů k podpoře. Výstupy z pracovní skupiny budou předloženy na jednání valné hromady MAS 17. září t.r. ke schválení. A ihned poté bude přibližně šest týdnu k předkládání žádostí. Celá výzva bude mít dostatečnou publicitu, tak aby se všechny subjekty dozvěděly o této možnosti.


Odkazy:

 

Partneři:

ISÚ finančně podpořil Olomoucký kraj z POV 2013

 

Fotosoutěž: